Als gezinscoach werk ik met het hele gezin
dus kinderen, jongeren en ouders.Jij bepaalt zelf wie er lid zijn van jouw gezin en wie erbij betrokken worden, dit kan dus ook de grootouders, school of sportclub zijn.


Er zijn verschillende situaties waarbij je ondersteuning kan gebruiken, ik voel veel empathie en compassie bij de volgende hulpvragen:

- Wanneer iemand twijfelt over seksuele oriëntatie en genderidentiteit (LHBTI+), dit kan eerst
   individuele ondersteuning zijn.
- Bij een regulier hulpverleningstraject kan ik fungeren als coördinator tussen de hulpverleners, ik
   sta dan als ondersteuning naast jouw gezin.
- Bij keuzes of uitdagingen op school of werk.
- Een trauma of overlijden waarmee je het zwaar hebt.
- Onderlinge communicatie en/of begrip dat niet soepel verloopt.
- Wanneer er sprake is van bijzonder gedrag of vermoedens van bijv.
    - Autistisch Spectrum
    - ADHD
    - Hoog gevoeligheid (HSP)
    - Hoogbegaafdheid
    - Licht verstandelijke of lichamelijke beperking


Ik ben geen therapeut maar een coach, daarom zal ik geen diagnose stellen maar kan ik jullie wel ondersteunen in het proces:

1. Bewust worden
2. Keuzes maken
3. Accepteren
4. Los laten
5. Communiceren
6. Leren
7. Leven

Herken jij jezelf in een of meerdere van bovenstaande situaties?
Kijk onderaan de pagina bij “En nu…Contact”.